PropTech (Property Technology) là khái niệm dùng để chỉ việc các cá nhân, doanh nghiệp áp dụng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản nhằm đơn giản hóa các hoạt động như tiếp cận khách hàng; quản lý danh mục hoặc mua bán, cho thuê…

Để giảm chi phí và tối ưu các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản thích ứng với giai đoạn chuyển đổi số tới đây, các doanh nghiệp BĐS cần có những bước chuyển mình áp dụng công nghệ vào hoạt động của mình.

Tư vấn triển khai Proptech cho doanh nghiệp bất động sản
Tư vấn triển khai Proptech cho doanh nghiệp bất động sản

Mô hình cơ bản của PropTech gồm có 3 cấu phần chính:

3 cấu phần chính của Proptech

Real Estate FinTech – Công nghệ tài chính cho bất động sản

Real Estate FinTech – Công nghệ tài chính cho bất động sản là việc các chủ đầu tư bất động sản sử dụng các ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ cho hoạt động thanh toán, đầu tư tài chính. Các ứng dụng này giúp cho việc trao đổi, mua bán bất động sản trở nên hiệu quả hơn so với cách thức truyền thống. Trong những năm gần đây, các ứng dụng thanh toán này đang hứa hẹn trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Một số ví dụ cụ thể của việc áp dụng Real Estate Fintech trong ngành bất động sản có thể kể tới như:

Kênh hỗ trợ vốn:

Kênh thanh toán:

Kênh tham chiếu đầu tư: 

 Smart Real Estate – BĐS thông minh

Là một mảnh ghép không mới mẻ nhưng rất tiềm năng của PropTech, bất động sản thông minh được coi là xu hướng tất yếu của các đô thị trong tương lai. Về cơ bản, đây là mô hình với các nền tảng bất động sản vận hành dựa trên sự hỗ trợ của công nghệ có phạm vi nhỏ như một căn hộ đơn lẻ hoặc cả một thành phố thông minh. Thông qua đó, giúp nâng cao hiệu suất, gia tăng trải nghiệm khách hàng và giảm chi phí hoạt động.

Sharing Economy – Nền kinh tế chia sẻ

Là một trong ba phân khúc chính còn lại của PropTech, nền kinh tế chia sẻ là mô hình thị trường dựa trên sự chia sẻ và sử dụng chung bất động sản của cộng đồng. Những người chủ sở hữu tài sản sẽ chia sẻ quyền truy cập cũng như sử dụng tài sản đó trong một thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua sự hỗ trợ của các nền tảng công nghệ. Thông qua đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ và mang lại giá trị cho tất cả các bên tham gia cũng như người tiêu dùng.